αγγλικά


IDA CONTROL
Automation Robotics
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΠΙΚΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 243
17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ: 210.9821806
Φαξ: 210.9832431
Email: info@idacontrol.gr


Συχνές Ερωτήσεις  

Επιλέξτε κατηγορία:
• Μηχανές Κοπής Λέιζερ (Laser) • Μεταλλοκοπτικές Μηχανές Πλάσματος (Plasma) • CNC, Μονάδα Ψηφιακής Οδήγησης • Μεταλλοκοπτικές Μηχανές Οξυγόνου/Πλάσματος • Λογισμικό CAM


• Τί είναι Κοπή με Οξυγόνο;

Η Κοπή με Οξυγόνο είναι μια χημική αντίδραση ανάμεσα στο Καθαρό οξυγόνο και τον χάλυβα σχηματίζοντας οξείδιο του σιδήρου. Μπορεί να περιγραφεί σαν μία γρήγορη ελεγχόμενη οξείδωση (σκούριασμα)


• Πώς λειτουργεί η Κοπή με Οξυγόνο;

Χρησιμοποιείται φλόγα προθέρμανσης για να ανεβάσει τη θερμοκρασία του χάλυβα ακριβώς στο σημείο κοπής σε περίπου 1000°C (παίρνει χρώμα λαμπερό κόκκινο), αλλά όχι πάνω από το σημείο τήξης. Μετά, μεγάλης ταχύτητας και μικρής διαμέτρου στήλη ρεύματος οξυγόνου κατευθύνεται στην προθερμασμένη περιοχή με μεγάλη πίεση. Στην πολύ ζωηρή εξώθερμη χημική αντίδραση που ακολουθεί το μέταλλο οξειδώνεται πολύ γρήγορα, αφού η θερμοκρασία είναι τόσο υψηλή, και τα οξείδια που δημιουργούνται λιώνουν από την πρόσθετη ενέργεια που παράγεται από την εξώθερμη αντίδραση και απομακρύνονται από το ρεύμα του Οξυγόνου. Η προθέρμανση και το ρεύμα του Οξυγόνου κινούνται προς την επιθυμητή κατεύθυνση με σταθερή ταχύτητα και έτσι γίνεται η κοπή.


• Μπορεί η μέθοδος κοπής με οξυγόνο να χρησιμοποιηθεί με όλα τα μέταλλα;

Όχι! Εξαρτάται από το Σημείο Τήξης των οξειδίων του μετάλλου, δηλαδή τη θερμοκρασία που τα οξείδια του μετάλλου λιώνουν. Το οξείδιο του κάθε μετάλλου είναι διαφορετική χημική ένωση, με τις δικές της φυσικές ιδιότητες. Αν η θερμοκρασία στην οποία λιώνει το οξείδιο είναι υψηλότερη από αυτήν που λιώνει το ίδιο το μέταλλο, η διαδικασία της κοπής σταματά γιατί με την οξείδωση δημιουργείται δύστηκτο προστατευτικό στρώμα στο μέταλλο. Μόνο χάλυβες φτωχοί σε άνθρακα και άλλα κράματα με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα μπορούν να κοπούν με αυτή τη διαδικασία.


• Ποιά είναι τα χαρακτηριστικά Υψηλής ποιότητας Κοπής Οξυγόνου;

Χρειάζεται κάποια πείρα για να διακρίνουμε αν η κοπή είναι άριστης ή χαμηλότερης ποιότητας. Τα κύρια χαρακτηριστικά για να το κρίνουμε είναι:

  • Πρέπει να υπάρχουν καθαρές επιφάνειες κοπής με τα ίχνη κοπής να είναι όσο περισσότερο κάθετα είναι δυνατόν
  • Το γρέζι στην κάτω επιφάνεια κοπής πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο, και να απομακρύνεται πολύ εύκολα
  • Η επιφάνεια κοπής πρέπει να είναι επίπεδη από πάνω ως κάτω, και να μην έχει αφαιρεθεί περισσότερο υλικό από το κάτω μέρος
  • Οι επάνω γωνίες να είναι κοφτές, η ενδεχόμενη καμπυλότητά τους πρέπει να είναι με πολύ μικρή ακτίνα
  • Η επιφάνεια κοπής πρέπει να είναι κάθετη στην επάνω επιφάνεια της λαμαρίνας


• Ποιά είναι η βασική ορολογία σχετικά με την Οξυγονοκοπή;

Σε σχέση με την Οξυγονοκοπή χρήσιμο είναι να γνωρίζουμε την ακόλουθη ορολογία:

  • Φλόγα Προθέρμανσης
  • Ρεύμα Οξυγόνου
  • Πυρσός (Τσιμπίδα) και Ακροφύσιο (Μπεκ) κοπής
  • Ταχύτητα κοπής
  • Υλικό που κόβουμε


• Ποιά είναι τα είδη των αερίων που χρησιμοποιούνται στην Οξυγονοκοπή;

Στην Οξυγονοκοπή χρησιμοποιείται οξυγόνο. Χρησιμοποιούνται όμως και ακετυλένιο (ασετυλίνη) και Υγροποιημένοι Aέριοι Yδρογονάνθρακες (LPG-Liquefied Petroleum Gas) που δημιουργούν την υψηλής θερμοκρασίας φλόγα προθέρμανσης.


 

 

| Όροι Χρήσης |