αγγλικά


IDA CONTROL
Automation Robotics
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ. ΠΙΚΗΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΙ Ο.Ε.

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 243
17342 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Τηλ: 210.9821806
Φαξ: 210.9832431
Email: info@idacontrol.gr


Άρθρα  

Κοπή με Πλάσμα (Plasma) - Συνιστώμενα αέρια


Κοπή με Πλάσμα (Plasma) - Συνιστώμενα αέρια

Το πιο συνηθισμένο και φτηνό αέριο για την Κοπή και την Χάραξη με Πλάσμα είναι ο Πεπιεσμένος Αέρας. Δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα με τα περισσότερα μέταλλα σε πάχη μέχρι 25mm. Επειδή περιέχει οξυγόνο αφήνει την επιφάνεια κοπής οξειδωμένη. Ο πεπιεσμένος αέρας χρησιμοποιείται πολύ συχνά και για χάραξη με Πλάσμα του ανθρακούχου χάλυβα λαθώς και για κοπή αλουμινίου.

Το Οξυγόνο χρησιμοποιείται στον ανθρακούχο χάλυβα πάχους μέχρι 60mm και μας δίνει επιφάνειες κοπής πολύ υψηλής ποιότητας. Με οξυγόνο δουλεύεται επίσης και ανοξείδωτο, όπως και το αλουμίνιο αλλά οι επιφάνειες κοπής είναι κάπως χαμηλότερης ποιότητας.

Όταν το υλικό μας έχει πάχος μεγαλύτερο, μέχρι 75mm, τότε χρειαζόμαστε συστήματα με ισχυρότερες πηγές, όπου χρησιμοποιούμε κυρίως το Άζωτο. Αυτό δίνει υψηλής ποιότητας επιφάνεια κοπής, χωρίς οξείδωση και κρέμαση (γρέζι).

Το ανοξείδωτο και το αλουμίνιο δουλεύονται συνήθως με μίγματα Αργού-Υδρογόνου, ειδικά όταν το υλικό είναι πάχους μεγαλύτερου από 75mm. Η ποιότητα κοπής είναι υψηλή. Τα μίγματα αυτά χρησιμοποιούνται επίσης και όταν θέλουμε να χαράξουμε μεγάλη ποικιλία μετάλλων.

Στην εικόνα μας: Χειροκίνητοι μίκτες αερίων της Kjellberg (Ο PGE-3800 για Οξυγόνο και τα βοηθητικά αέρια και ο PGE-2800 για Υδρογόνο, Άζωτο και Αργόν) 

| Όροι Χρήσης |